Funding

Ongoing Research Projects
  • Title: Fondos estructurales

    Funding: Xunta de Galicia (Grupos de referencia competitiva)
  • Title: Productos químicos de alto valor añadido a partir de Gas Natural y CO2 mediante catálisis inducida magnéticamente

    Funding: Ministerio de Ciencia e Innovación
  • Nanopeptides and Nanosaccharides for Advanced and Sustainable Materials

    European Union - Horizon 2020
  • 1